Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów chromatograficznych na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych KUL.

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2019, godz. 15:20 - Małgorzata Panas