Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów do systemu Biacore na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja_z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2019, godz. 15:37 - Małgorzata Panas