Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby grantu naukowego w Katedrze Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia

Rozstrzygnięcie postępowania

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2020, godz. 12:47 - Małgorzata Panas