Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę igły do ASPEC na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2019, godz. 15:13 - Małgorzata Panas