Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynnika PCR mix RAPID, 200 reakcji w 25 µl do amplifikacji genu 16S na potrzeby grantu realizowanego w Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2019, godz. 15:52 - Małgorzata Panas