Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynnika specjalistycznego nystatyny, 85+% na potrzeby projektu "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej" dofinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu

Lider IX – umowa nr Lider/7/0024/L-9/17/NCBR/2018.

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

 

 

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2019, godz. 13:46 - Małgorzata Panas