Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników 5 x FIREPol® Master Mix Ready to Load 12.5 mM MgCl2 na potrzeby grantu badawczego: Naturalna i stymulowana aktywność metanogeniczna polskich węgli kopalnych (1/6-3-16-51-00).

 

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Autor: Aleksandra Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2019, godz. 13:05 - Aleksandra Tokarska