Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych CellTiter – Glo(R) Luminescent Cell Viability

na potrzeby projektu badawczego  realizowanego w Katedrze Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1

Zał. nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2019, godz. 13:46 - Małgorzata Panas