Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę proszku tlenku glinu (alumina powder) do polerowania na potrzeby badań prowadzonych w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja  z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2019, godz. 11:38 - Małgorzata Panas