Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę roztworu usuwającego DNA, RNA, DNazy, RNazy, bakterii, fagów oraz innych zanieczyszczeń z powierzchni roboczych na potrzeby grantu badawczego  w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2019, godz. 11:49 - Małgorzata Panas