Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznego odczynnika: OptimAb™ Anti-5-Methylcytosine (33D3)– Eurogentec cat. BI-MECY-0100, na potrzeby grantu naukowego realizowanego w Katedrze Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Autor: Dorota Mazurek
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2019, godz. 15:08 - Dorota Mazurek