Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznego odczynnika: VECTASHIELD® Antifade Mounting Medium, na potrzeby grantu naukowego realizowanego w Katedrze Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2019, godz. 13:56 - Małgorzata Panas