Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę sterylnych 24-dołkowych płytek do hodowli komórkowej w zawiesinie na potrzeby grantu badawczego  w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1

Zał. nr 2

 

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2019, godz. 15:24 - Małgorzata Panas