Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę szkiełek do liczenia komórek na potrzeby grantu badawczego
w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2019, godz. 11:32 - Małgorzata Panas