Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu specjalistycznych odczynników (DNeasy PowerLyzer PowerSoil Kit) na potrzeby grantów naukowych w Katedrze Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2019, godz. 11:47 - Małgorzata Panas