Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na najem powierzchni przeznaczonej do prowadzenia stołówki w budynku Hali Sportowej przy ulicy Konstantynów 1G w Lublinie

 

Regulamin oferty najmu

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - wzór umowy

 

Termin składania ofert: 30 stycznia 2019 r., do godz. 10.00.

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2019, godz. 15:34 - Małgorzata Panas