Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na usługę opracowania strony internetowej Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz zapewnienia jej utrzymania w okresie realizacji projektu „Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 oferta wykonawcy

Załącznik nr 3 oświadczenie

Załącznik nr 4 wykaz wykonywanych glównych uslug

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze wykonawcy

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2019, godz. 11:56 - Małgorzata Panas