Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia ofert na dostawę odczynnika: powdered milk, blotting grade, low fat na potrzeby Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN KUL

 

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik 1

 

Załącznik 2

 

Informacja o otwarciu ofert 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Autor: Aleksandra Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2018, godz. 14:57 - Aleksandra Tokarska