Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia ofert na dostawę specjalistycznego odczynnika: przeciwciała anty-drożdżowe białko Leo1.

 

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

formularz oferty

 

Informacja o otwarciu ofert

Rozstrzygnięcie postepowania

Autor: Aleksandra Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2018, godz. 13:28 - Aleksandra Tokarska