t Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia ofert na dostawę specjalistycznej kolumny do chromatografii cieczowej na potrzeby badań prowadzonych w Katedrze Biochemii i Chemii Środowiska

 

Zapytanie ofertowe

załącznik 1

załącznik 2

Informacja o otwarciu ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Autor: Aleksandra Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2018, godz. 16:15 - Aleksandra Tokarska