Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn. „Dostawa materiałów dydaktycznych do nauki j. polskiego – książki do nauki języka polskiego” w ramach projektu pt. „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji  oraz budżetu państwa.

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2019, godz. 12:36 - Małgorzata Panas