Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn. " Wycieczki do Kazimierza Dolnego dla uczestników projektu i opiekunów: koszty przewodnika i kompletu wejściówek w dniach 7 lipca 2019 r. oraz 4 sierpnia 2019 r. w ramach projektu pt. „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji  oraz budżetu państwa.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2019, godz. 17:41 - Małgorzata Panas