Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn. "Wycieczki do Kazimierza Dolnego dla uczestników projektu i opiekunów: koszty przewodnika i kompletu wejściówek w okresie  sierpień 2019 r.”

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2019, godz. 13:22 - Małgorzata Panas