Wykonanie robót budowlanych na dokończenie budowy budynku naukowo-badawczego Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych na dokończenie budowy budynku naukowo-badawczego Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL w Lublinie wraz z dostawą, wniesieniem i montażem wyposażenia w ramach realizacji projektu: "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL".

Czytaj dalej...

Przeprowadzenie zajęć uatrakcyjniających program studiów na kierunku naukoznawstwo

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie zajęć uatrakcyjniających program studiów na kierunku naukoznawstwo ramach projektu "Najlepsze praktyki" w strategicznej transformacji KUL.

Czytaj dalej...

Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z komunikacji społecznej dla studentów niesłyszących i słabosłyszących KUL

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z komunikacji społecznej dla studentów niesłyszących i słabosłyszących KUL w ramach projektu "Najlepsze praktyki" w strategicznej transformacji KUL

Czytaj dalej...

Usługa druku (techniką offsetową oraz techniką cyfrową), oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa KUL

Przetarg nieograniczony na usługę druku (techniką offsetową oraz techniką cyfrową), oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Wykonanie, dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z modyfikacją projektu graficznego

Przetarg nieograniczony na wykonanie, dostawę materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z modyfikacją projektu graficznego na potrzeby projektu: Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL.

 

Czytaj dalej...

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Dostawa, wniesienie i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych i domów studenckich

Przetarg nieograniczony na dostawę, wniesienie i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych i domów studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Usługa korekty, składu, adiustacji, opracowania graficznego

Zapytanie ofertowe na usługę korekty, składu, adiustacji i opracowania graficznego podręcznika akademickiego w języku angielskim w ramach projektu: „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL.

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013, godz. 13:35 - Michał Szych