Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (OPUS HS - stypendium), w ramach projektu pt.
Nadzieje upadającego świata. Nadzieja w chrześcijańskiej epistolografii łacińskiej IV i V wieku

 

Ogłoszenie o konkursie

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2016, godz. 11:45 - Damian Liszka