Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (OPUS HS - stypendium), w ramach projektu pt.
Adaptacyjne funkcje koncepcji siebie w ujęciu dynamiczno-strukturalnym

 

Ogłoszenie o konkursie

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2017, godz. 16:06 - Damian Liszka