Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji 3 projektów finansowanych w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”.

 

Regulamin konkursu

Zał. 1 Formularz oferty

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2021, godz. 09:24 - Małgorzata Panas