Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Nowe Programy Kształcenia dotyczące realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016)

 

Ogłoszenie o naborze [PDF]

Formularz oferty [DOCX]

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2016, godz. 15:12 - Damian Liszka