Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ogłasza zamiar przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie systemu nawigacji osób (COOL Nawigacja) na terenie i w zespole budynków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz opracowanie aplikacji zdalnej asysty dla osób z dysfunkcją wzroku (Cyber OKO).

 

Ogłoszenie

 

Załącznik

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 26.08.2021, godz. 15:02 - Małgorzata Panas