Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę ZipTip, końcówek do pipet do przygotowywania próbek białek, peptydów do LC-MS o pojemności 10 μl, wypełnione złożem chromatograficznym C18, kompatybilne z pipetami eppendorf na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych KUL.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2019, godz. 15:34 - Małgorzata Panas