Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu ankietyzacji na potrzeby realizacji projektu badawczego „e-Games”. Gry komputerowe i hazard w Internecie: wielonarodowe badania empiryczne”.

 

Autor: Agnieszka Hencner-Chmiel
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2019, godz. 13:14 - Agnieszka Hencner-Chmiel