Usługa  korekty tekstów specjalistycznych w języku angielskim na potrzeby czasopisma "Vox Patrum" oraz tłumaczenia z języka polskiego na język angielski monografii na potrzeby Instytutu Historii KUL z podziałem na części.

Autor: Agnieszka Kiszka
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2020, godz. 13:28 - Agnieszka Kiszka