Usługa  korekty tekstów specjalistycznych w języku angielskim na potrzeby czasopisma "Vox Patrum" oraz tłumaczenia z języka polskiego na język angielski monografii na potrzeby Instytutu Historii KUL z podziałem na części.

Autor: Agnieszka Kiszka
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2020, godz. 09:01 - Agnieszka Kiszka