Usługa tłumaczenia pisemnego specjalistycznych tekstów z zakresu twórczości Cypriana Norwida na potrzeby grantu realizowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, z podziałem na 3 części.

Autor: Agnieszka Kiszka
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2019, godz. 08:45 - Agnieszka Kiszka