Dostawa podręczników niezbędnych do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na potrzeby projektu „Welcome to KUL wzmacnianie kompetencji w relacjach międzynarodowych na Uniwersytecie" w ramach Programu WELCOME TO POLAND

Dostawa podręczników niezbędnych do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na potrzeby projektu „Welcome to KUL wzmacnianie kompetencji w relacjach międzynarodowych na Uniwersytecie" w ramach Programu WELCOME TO POLAND

Czytaj dalej...

Usługa opracowania dokumentacji projektowych na cele remontowe w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Usługa opracowania dokumentacji projektowych na cele remontowe w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Czytaj dalej...

Usługi tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych z zakresu teologii, socjologii, bezpieczeństwa i zarządzania granicami oraz prawa z podziałem na części

Usługi tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych z zakresu teologii, socjologii, bezpieczeństwa i zarządzania granicami oraz prawa z podziałem na części

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na remoncie zjazdów na posesję KUL przy ul. Konstantynów oraz części dróg i chodników

Roboty budowlane polegające na remoncie zjazdów na posesję KUL przy ul. Konstantynów oraz części dróg i chodników

Czytaj dalej...

Dostawa podręczników niezbędnych do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na potrzeby projektu „Welcome to KUL wzmacnianie kompetencji w relacjach międzynarodowych na Uniwersytecie" w ramach Programu WELCOME TO POLAND

Dostawa podręczników niezbędnych do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na potrzeby projektu „Welcome to KUL wzmacnianie kompetencji w relacjach międzynarodowych na Uniwersytecie" w ramach Programu WELCOME TO POLAND

Czytaj dalej...

Dostawa papieru biurowego dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa papieru biurowego dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Dialog techniczny na wdrożenie systemów teleinformatycznych wraz z usługą wsparcia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Dialog techniczny na wdrożenie systemów teleinformatycznych wraz z usługą wsparcia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Dostawa oprogramowania antywirusowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa oprogramowania antywirusowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Dostawa odczynników na potrzeby realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0

Dostawa odczynników na potrzeby realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0.

Czytaj dalej...

Dostawa podręczników niezbędnych do opracowania programu studiów drugiego stopnia „Bioanalytical Technologies” na potrzeby projektu „Przygotowanie międzynarodowych studiów magisterskich w obszarze nauk biologicznych przez KUL i IUS i organizacja rekrutacji” w ramach programu KATAMARAN

Dostawa podręczników niezbędnych do opracowania programu studiów drugiego stopnia „Bioanalytical Technologies” na potrzeby projektu „Przygotowanie międzynarodowych studiów magisterskich w obszarze nauk biologicznych przez KUL i IUS i organizacja rekrutacji” w ramach programu KATAMARAN

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 28.04.2020, godz. 16:56