Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na: Dostawę gazów i usługę dzierżawy butli dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Załączniki [DOC]

 

Unieważnienie postępowania [PDF]

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2016, godz. 10:33 - Damian Liszka