Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia usługi cateringowej podczas organizowanej Szkoły Letniej w ramach projektu „Otwarta Integracja” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

Zapytanie ofertowe [PDF]
Załączniki [DOC]

 

ROZSTRZYGNIĘCIE [PDF]

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2016, godz. 17:48 - Damian Liszka