Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia nr OI-13/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. na usługę kompleksowej organizacji wycieczki do Kazimierza Dolnego nad Wisłą oraz Muzeum Wsi Lubelskiej dla uczestników Szkolenia integracyjno-kulturowego oraz opiekunów wycieczki ze strony Zamawiającego w dniu 25 lutego 2017 r. w ramach projektu „Otwarta Integracja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

 

ZAPYTANIE [PDF]

Formularz oferty

Oświadczenie

 

Informacja o otwarciu ofert [PDF]

Rozstrzygnięcie [PDF]

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2017, godz. 15:19 - Damian Liszka