Dostawa i montaż okien na parterze budynku Collegium Jana Pawła II od strony elewacji wschodniej

Dostawa i montaż okien na parterze budynku Collegium Jana Pawła II
od strony elewacji wschodniej.

Czytaj dalej...

Dostawa pakietu statystycznego dla Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa pakietu statystycznego dla Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Dostawa specjalistycznych odczynników według umowy katalogowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Dostawa specjalistycznych odczynników według umowy katalogowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Wykonanie i sukcesywna dostawa systemów wystawienniczych na potrzeby jednostek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Wykonanie i sukcesywna dostawa systemów wystawienniczych na potrzeby jednostek  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Usługi opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej dostosowania budynku Biblioteki Uniwersyteckiej KUL mieszczącej się przy ul. Chopina 27 w Lublinie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Usługi opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej dostosowania budynku Biblioteki Uniwersyteckiej KUL mieszczącej się przy ul. Chopina 27 w Lublinie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Czytaj dalej...

Zapewnienie dostępu do obiektów oraz usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie imiennych karnetów dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz członków ich rodzin.

Zapewnienie dostępu do obiektów oraz usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie imiennych karnetów dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz członków ich rodzin.

Czytaj dalej...

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II"

Usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II"

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 26.03.2019, godz. 14:53