Usługa tłumaczenia na język angielski publikacji w ramach prowadzonych badań naukowych

Usługa tłumaczenia na język angielski publikacji w ramach prowadzonych badań naukowych

Czytaj dalej...

Wykonanie badań socjologicznych w ramach projektu pn. „Postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a legislacja i praktyka pastoralna Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce”.

Wykonanie badań socjologicznych w ramach projektu pn. „Postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a legislacja i praktyka pastoralna Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce”.

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na budowie systemów bezpieczeństwa w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prowadzone w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane polegające na budowie systemów bezpieczeństwa w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prowadzone w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”

Czytaj dalej...

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicą na potrzeby realizacji projektu

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicą na potrzeby realizacji projektu "Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions"

Czytaj dalej...

Usługa adiustacji, korekty i opracowania redakcyjnego tekstu naukowego publikacji w języku polskim na potrzeby Wydawnictwa KUL z podziałem na części

Usługa adiustacji, korekty i opracowania redakcyjnego tekstu naukowego publikacji w języku polskim na potrzeby Wydawnictwa KUL z podziałem na części

Czytaj dalej...

Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu analizy danych uzyskanych w sekwencjonowaniu nowej generacji dla członków zespołu badawczego projektu LIDER IX pn.: „Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej”

Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu analizy danych uzyskanych w sekwencjonowaniu nowej generacji dla członków zespołu badawczego projektu LIDER IX pn.: „Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej”

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji posadzek parkietowych oraz malowaniu pomieszczeń w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji posadzek parkietowych oraz malowaniu pomieszczeń w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Czytaj dalej...

Usługa druku techniką offsetową, oprawy i dostawy albumu pt. „Ex thesauro. Skarby Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”

Usługa druku techniką offsetową, oprawy i dostawy albumu pt. „Ex thesauro. Skarby Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”

Czytaj dalej...

Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych w ramach realizacji projektu "Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji"

Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych  w ramach realizacji projektu "Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji"

Czytaj dalej...

Dostawa wyposażenia multimedialnego wraz z instalacją dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Dostawa wyposażenia multimedialnego wraz z instalacją dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 14.08.2019, godz. 15:01