Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby remontowo-konserwacyjne w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby remontowo-konserwacyjne w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Sukcesywne usługi tłumaczenia pisemnego i korekty językowej tekstów specjalistycznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Sukcesywne usługi tłumaczenia pisemnego i korekty językowej tekstów specjalistycznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Usługa mycia okien w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Usługa mycia okien w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Czytaj dalej...

Dostawa sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 3 części

Dostawa sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 3 części.

 

 

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na remoncie zjazdów na posesję KUL przy ul. Konstantynów oraz części dróg i chodników

Roboty budowlane polegające na remoncie zjazdów na posesję KUL przy ul. Konstantynów oraz części dróg i chodników

Czytaj dalej...

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Dostawa podręczników niezbędnych do opracowania programu studiów drugiego stopnia „Bioanalytical Technologies” na potrzeby projektu „Przygotowanie międzynarodowych studiów magisterskich w obszarze nauk biologicznych przez KUL i IUS i organizacja rekrutacji” w ramach programu KATAMARAN

Dostawa podręczników niezbędnych do opracowania programu studiów drugiego stopnia „Bioanalytical Technologies” na potrzeby projektu „Przygotowanie międzynarodowych studiów magisterskich w obszarze nauk biologicznych przez KUL i IUS i organizacja rekrutacji” w ramach programu KATAMARAN

Czytaj dalej...

Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu ankietyzacji na potrzeby realizacji projektu badawczego „Korzystanie z lootboxów przez Polaków”

Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu ankietyzacji na potrzeby realizacji projektu badawczego „Korzystanie z lootboxów przez Polaków”

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na dostosowaniu Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych wraz z remontem instalacji sanitarnych

Roboty budowlane polegające na dostosowaniu Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych wraz z remontem instalacji sanitarnych

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 07.07.2020, godz. 14:05