Usługi przeprowadzenia szkoleń z egzaminami dla studentów KUL w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 7 części

Autor: Irmina Stodulska
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2021, godz. 13:35 - Irmina Stodulska