Usługa tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych oraz korekta językowa na potrzeby pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Usługa tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych oraz korekta językowa na potrzeby pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Czytaj dalej...

Dostawa odczynników na potrzeby realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” z podziałem na 4 części.

Dostawa odczynników na potrzeby realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” z podziałem na 4 części.

Czytaj dalej...

Usługa przedłużenia asysty technicznej dla baz danych Oracle nr 130119 na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Usługa przedłużenia asysty technicznej dla baz danych Oracle nr 130119 na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Usługi tłumaczenia pisemnego i korekty językowej tekstów specjalistycznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z podziałem na części.

Usługi tłumaczenia pisemnego i korekty językowej tekstów specjalistycznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na wymianie drzwi do pomieszczeń budynku Męskiego Domu Studenta przy ul. Konstantynów 1B

Roboty budowlane polegające na wymianie drzwi do pomieszczeń budynku Męskiego Domu Studenta przy ul. Konstantynów 1B

Czytaj dalej...

Dostawa odczynników dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Dostawa odczynników dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Czytaj dalej...

Dostawa podręczników niezbędnych do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na potrzeby projektu „Welcome to KUL wzmacnianie kompetencji w relacjach międzynarodowych na Uniwersytecie" w ramach Programu WELCOME TO POLAND

Dostawa podręczników niezbędnych do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na potrzeby projektu „Welcome to KUL wzmacnianie kompetencji w relacjach międzynarodowych na Uniwersytecie" w ramach Programu WELCOME TO POLAND

Czytaj dalej...

Usługa opracowania dokumentacji projektowych na cele remontowe w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Usługa opracowania dokumentacji projektowych na cele remontowe w budynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Czytaj dalej...

Usługi tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych z zakresu teologii, socjologii, bezpieczeństwa i zarządzania granicami oraz prawa z podziałem na części

Usługi tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych z zakresu teologii, socjologii, bezpieczeństwa i zarządzania granicami oraz prawa z podziałem na części

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na remoncie zjazdów na posesję KUL przy ul. Konstantynów oraz części dróg i chodników

Roboty budowlane polegające na remoncie zjazdów na posesję KUL przy ul. Konstantynów oraz części dróg i chodników

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 21.05.2020, godz. 16:38