Dostawa gablot wystawienniczych wraz z rozładunkiem i montażem we wskazanym miejscu dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa gablot wystawienniczych wraz z rozładunkiem i montażem we wskazanym miejscu dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na remoncie Męskiego Domu Studenckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II położonego przy ul. Konstantynów 1B w Lublinie

Roboty budowlane polegające na remoncie Męskiego Domu Studenckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II położonego przy ul. Konstantynów 1B w Lublinie

Czytaj dalej...

Usługa druku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Usługa druku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Czytaj dalej...

Dostawa wraz z montażem opraw oświetlenia energooszczędnego w budynku Męskiego Domu Studenta przy ul. Niecałej 8 w Lublinie

Dostawa wraz z montażem opraw oświetlenia energooszczędnego w budynku Męskiego Domu Studenta przy ul. Niecałej 8 w Lublinie.

Czytaj dalej...

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicą z podziałem na części na potrzeby realizacji projektu

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicą z podziałem na części na potrzeby realizacji projektu "Cooperation ..."

Czytaj dalej...

Usługa przeprowadzenia treningów biofeedback dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions"

Usługa przeprowadzenia treningów biofeedback dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions"

Czytaj dalej...

Dostawa odczynników i akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu „Otwarci na sukces” oraz projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.”

Dostawa odczynników i akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu „Otwarci na sukces” oraz projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.”

Czytaj dalej...

Dostawa serwerów i infrastruktury sieciowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Dostawa serwerów i infrastruktury sieciowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Dostawa specjalistycznego skanera dla Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Dostawa specjalistycznego skanera dla Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła

Czytaj dalej...

Usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II"

Usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II"

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 04.06.2019, godz. 16:41