Roboty budowlane polegające na remoncie zjazdów na posesję KUL przy ul. Konstantynów oraz części dróg i chodników

Roboty budowlane polegające na remoncie zjazdów na posesję KUL przy ul. Konstantynów oraz części dróg i chodników

Czytaj dalej...

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Dostawa podręczników niezbędnych do opracowania programu studiów drugiego stopnia „Bioanalytical Technologies” na potrzeby projektu „Przygotowanie międzynarodowych studiów magisterskich w obszarze nauk biologicznych przez KUL i IUS i organizacja rekrutacji” w ramach programu KATAMARAN

Dostawa podręczników niezbędnych do opracowania programu studiów drugiego stopnia „Bioanalytical Technologies” na potrzeby projektu „Przygotowanie międzynarodowych studiów magisterskich w obszarze nauk biologicznych przez KUL i IUS i organizacja rekrutacji” w ramach programu KATAMARAN

Czytaj dalej...

Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu ankietyzacji na potrzeby realizacji projektu badawczego „Korzystanie z lootboxów przez Polaków”

Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu ankietyzacji na potrzeby realizacji projektu badawczego „Korzystanie z lootboxów przez Polaków”

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na budowie systemów bezpieczeństwa obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zlokalizowanych przy Al. Racławickich 14 w Lublinie

Roboty budowlane polegające na budowie systemów bezpieczeństwa obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zlokalizowanych przy Al. Racławickich 14 w Lublinie

Czytaj dalej...

Usługa wynajmu środków transportu wraz z kierowcą w ramach wyjazdów na terenie Polski na potrzeby przewozu pracowników i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 2 części

Usługa wynajmu środków transportu wraz z kierowcą w ramach wyjazdów na terenie Polski na potrzeby przewozu pracowników i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 2 części

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na dostosowaniu Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych wraz z remontem instalacji sanitarnych

Roboty budowlane polegające na dostosowaniu Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych wraz z remontem instalacji sanitarnych

Czytaj dalej...

Usługa dostępu do Internetu i transmisji danych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Usługa dostępu do Internetu i transmisji danych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na remoncie oświetlenia w budynku hali sportowej KUL przy ul. Konstantynów 1G w Lublinie

Roboty budowlane polegające na remoncie oświetlenia w budynku hali sportowej KUL przy ul. Konstantynów 1G w Lublinie

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2020, godz. 14:10