Usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć certyfikujących z wykorzystaniem metod diagnostycznych dla 30 cudzoziemców - studentów/ek KUL kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne w ramach realizacji projektu „Europejski doradca”

Usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć certyfikujących z wykorzystaniem metod diagnostycznych dla 30 cudzoziemców - studentów/ek KUL kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne w ramach realizacji projektu „Europejski doradca”.

Czytaj dalej...

Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru energii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Kazimierzu Dolnym, Rogóźnie, Tomaszowie Lubelskim i Stalowej Woli

Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru energii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Kazimierzu Dolnym, Rogóźnie, Tomaszowie Lubelskim i Stalowej Woli.

Czytaj dalej...

Usługa tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych z terminologią z zakresu literaturoznawstwa w ramach prowadzonych badań naukowych

Usługa tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych z terminologią z zakresu literaturoznawstwa w ramach prowadzonych badań naukowych

Czytaj dalej...

Usługa polegająca na opracowaniu programu szkolenia, materiałów szkoleniowych oraz przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z metod i narzędzi ... w ramach realizacji projektu „Efektywna komunikacja między stronami sporów sądowych”

Usługa polegająca na opracowaniu programu szkolenia, materiałów szkoleniowych oraz przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji ze stronami sporów sądowych w ramach realizacji projektu „Efektywna komunikacja między stronami sporów sądowych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalej...

Dostawy sukcesywne sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Dostawy sukcesywne sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Usługa konserwacji i naprawy aparatury naukowo-badawczej wraz z dostawą elementów zamiennych na potrzeby Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Usługa konserwacji i naprawy aparatury naukowo-badawczej wraz z dostawą elementów zamiennych na potrzeby Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Usługa druku techniką cyfrową, oprawy i dostawy książek dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Usługa druku techniką cyfrową, oprawy i dostawy książek dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Usługa tłumaczenia na język angielski publikacji w ramach prowadzonych badań naukowych

Usługa tłumaczenia na język angielski publikacji w ramach prowadzonych badań naukowych

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na budowie systemów bezpieczeństwa w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prowadzone w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane polegające na budowie systemów bezpieczeństwa w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prowadzone w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”

Czytaj dalej...

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicą na potrzeby realizacji projektu

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicą na potrzeby realizacji projektu "Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions"

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 16.09.2019, godz. 13:43