Usługa tłumaczenia na język angielski publikacji w ramach prowadzonych badań naukowych

Usługa tłumaczenia na język angielski publikacji w ramach prowadzonych badań naukowych

Czytaj dalej...

Usługa druku techniką offsetową, oprawy i dostawy albumu pt. „Ex thesauro. Skarby Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”

Usługa druku techniką offsetową, oprawy i dostawy albumu pt. „Ex thesauro. Skarby Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na rozbiórce obiektów budowlanych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Niecałej 8a w Lublinie

Roboty budowlane polegające na rozbiórce obiektów budowlanych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Niecałej 8a w Lublinie

Czytaj dalej...

Usługa tłumaczenia pisemnego i korekty językowej publikacji badawczej i naukowej w ramach prowadzonych badań naukowych z zakresu neuronauki poznawczej

Usługa tłumaczenia pisemnego i korekty językowej publikacji badawczej i naukowej w ramach prowadzonych badań naukowych z zakresu neuronauki poznawczej

Czytaj dalej...

Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Czytaj dalej...

Dostawa wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym systemu informatycznego opartego na oprogramowaniu GIS na potrzeby realizacji grantu naukowego „Atlasu klasztorów w Polsce X-XXI w.” przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dostawa wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym systemu informatycznego opartego na oprogramowaniu GIS na potrzeby realizacji grantu naukowego „Atlasu klasztorów w Polsce X-XXI w.” przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych w ramach realizacji projektu "Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji"

Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych  w ramach realizacji projektu "Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji"

Czytaj dalej...

Dostawa wyposażenia multimedialnego wraz z instalacją dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Dostawa wyposażenia multimedialnego wraz z instalacją dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Roboty budowlane polegające na przebudowie włączenia istniejącej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Ogrodowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Lublinie

Roboty budowlane polegające na przebudowie włączenia istniejącej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Ogrodowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Lublinie

Czytaj dalej...

Dostawa gablot wystawienniczych wraz z rozładunkiem i montażem we wskazanym miejscu dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa gablot wystawienniczych wraz z rozładunkiem i montażem we wskazanym miejscu dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 29.07.2019, godz. 10:51