Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej na rok 2020 dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej na rok 2020 dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

 

Czytaj dalej...

Dostawa akcesoriów, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników na potrzeby realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

Dostawa akcesoriów, drobnego sprzętu  laboratoryjnego  oraz odczynników na potrzeby realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

Czytaj dalej...

Dostawa specjalistycznych skanerów samoobsługowych na potrzeby Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

Dostawa specjalistycznych skanerów samoobsługowych na potrzeby Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

Czytaj dalej...

Usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski tekstów specjalistycznych na potrzeby pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski tekstów specjalistycznych na potrzeby pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Czytaj dalej...

Dostawa oprogramowania statystycznego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dostawa oprogramowania statystycznego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czytaj dalej...

Usługa korekty oraz tłumaczenia pisemnego tekstów z języka polskiego na język angielski z podziałem na części

Usługa korekty oraz tłumaczenia pisemnego tekstów z języka polskiego na język angielski z podziałem na części.

Czytaj dalej...

Sukcesywna dostawa dyplomów i druków szkolnictwa wyższego na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Sukcesywna dostawa dyplomów i druków szkolnictwa wyższego na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Usługa tłumaczenia pisemnego tekstów na potrzeby pracowników naukowych KUL z podziałem na 8 części.

Usługa  tłumaczenia pisemnego tekstów na potrzeby pracowników naukowych KUL z podziałem na 8 części.

Czytaj dalej...

Dostawa oprogramowania na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Dostawa oprogramowania na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Czytaj dalej...

Usługa tłumaczeń pisemnych na potrzeby pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Usługa tłumaczeń pisemnych na potrzeby pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Czytaj dalej...

Ostatnia aktualizacja: 04.12.2019, godz. 14:42