Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z komunikacji społecznej dla studentów niesłyszących i słabosłyszących KUL w ramach projektu "Najlepsze praktyki" w strategicznej transformacji KUL

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2013, godz. 18:45 - Agnieszka Hencner-Chmiel