Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia OI nr 6/2016 z dnia 8.12.2016 na wykonanie usług kserograficznych polegających na powielaniu materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń na potrzeby projektu „Otwarta Integracja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Formularz oferty [DOC]

Oświadczenie [DOC]

 

ROZSTRZYGNIĘCIE [PDF]

 

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016, godz. 14:15 - Damian Liszka