Przetarg nieograniczony pn. Dostawa nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2014, godz. 14:34 - Agnieszka Hencner-Chmiel