Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie nowych lub aktualizacja istniejących instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz planów ewakuacyjnych dla obiektów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Lubelskiego Jana Pawła II.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2014, godz. 14:34 - Agnieszka Hencner-Chmiel