Roboty budowlane polegające na przebudowie włączenia istniejącej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Ogrodowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Lublinie

 

Autor: Beata Zięba
Ostatnia aktualizacja: 28.08.2019, godz. 19:48 - Agnieszka Hencner-Chmiel