Roboty budowlane polegające na przebudowie włączenia istniejącej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Ogrodowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Lublinie

 

Autor: Beata Zięba
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2019, godz. 12:16 - Beata Zięba