Zapytanie ofertowe na usługę korekty, składu, adiustacji i opracowania graficznego podręcznika akademickiego w języku angielskim w ramach projektu: „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL.

 

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia wraz z wyceną.pdf

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy.pdf

Załącznik nr 3 - Oświadczenie.pdf

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw.pdf

Załącznik nr 5 - Wzór umowy.pdf

Fragment tekstu przeznaczonego do korekty.doc

 

Informacja o wybrorze oferty najkorzystniejszej.pdf

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:13 - Andrzej Zykubek