Usługa przeprowadzenia szkoleń z egzaminami dla studentów KUL w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 6 części

Autor: Małgorzata Nepelska
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2021, godz. 09:31 - Małgorzata Nepelska