Wykonanie badań socjologicznych w ramach projektu pn. „Postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a legislacja i praktyka pastoralna Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce”.

Autor: Agnieszka Hencner-Chmiel
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2019, godz. 13:30 - Agnieszka Kiszka